MAKE 3D

Maximum file200MB

FileTypes OBJ, STL

For color 3D DAE, WRL

Prints Textures files: GIF, JPG, PNG
Upload as Zip containing model and textures


UPLOAD 3D FILE

Đối với các loại file không nằm trong các định dạng nêu trên sẽ không thể xem demo và báo giá online được, hoặc một model tuy nhiên có nhiều file 3d, bạn vui lòng Zip các file lại và upload bình thường , chúng tôi sẽ gửi email báo giá sau cho bạn.
Rất mong bạn thông cảm cho sự bất tiện này.

Product Attributes

100%

Price-

Size x x

Volume-

Measure
|

Agreement